Мађарска
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Мађарска - Каталог кованица

Мађарска>Друга Република|1990 - 2019
 Период

Мађарска 2 филера - obverseМађарска 2 филера - reverse
2 филера
1990 - 1992
Алуминијум, 0.65g, ø 18mm
KM# 673
Цена: 116.9 din.
Мађарска 5 филера - obverseМађарска 5 филера - reverse
5 филера
1990 - 1992
Алуминијум, 0.6g, ø 17mm
KM# 674
Цена: 78.33 din.
Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1990 - 1996
Алуминијум, 0.6g, ø 18.5mm
KM# 675
Цена: 9.42 din.

Мађарска 20 филера - obverseМађарска 20 филера - reverse
20 филера
1990 - 1996
Алуминијум, 0.9g, ø 20.4mm
KM# 676
Цена: 15.3 din.
Мађарска 50 филера - obverseМађарска 50 филера - reverse
50 филера
1990 - 1999
Алуминијум, 1.2g, ø 21.5mm
KM# 677
Цена: 23.54 din.
Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1990
Алуминијум, 1.4g, ø 22.8mm
KM# 736
Цена: 482.9 din.

Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1992 - 2008
Месинг, 2.05g, ø 16.3mm
KM# 692
Цена: 11.77 din.
Мађарска 2 форинте - obverseМађарска 2 форинте - reverse
2 форинте
1990
Месинг, 4.44g, ø 22.4mm
KM# 737
Цена: 656.6 din.
Мађарска 2 форинте - obverseМађарска 2 форинте - reverse
2 форинте
1992 - 2008
Бакар-Никл, 3.1g, ø 19.2mm
KM# 693
Цена: 10.59 din.

Мађарска 5 форинти - obverseМађарска 5 форинти - reverse
5 форинти
1990
Бакар-Никл, 5g, ø 23.4mm
KM# 738
Цена: 757.5 din.
Мађарска 5 форинти - obverseМађарска 5 форинти - reverse
5 форинти
1992 - 2011
Месинг, 4.2g, ø 21.2mm
KM# 694
Цена: 13.35 din.
Мађарска 5 форинти - obverseМађарска 5 форинти - reverse
5 форинти
2012 - 2019
Месинг, 4.2g, ø 21.2mm
KM# 847
Цена: 10.78 din.

Мађарска 10 форинти - obverseМађарска 10 форинти - reverse
10 форинти
1990
Алуминијум-Бронза, 6.1g, ø 25.4mm
KM# 739
Цена: 691.9 din.
Мађарска 10 форинти - obverseМађарска 10 форинти - reverse
10 форинти
1992 - 2011
Месинг обложен Бакар-Никлом, 6.1g, ø 24.8mm
KM# 695
Цена: 11.65 din.
Мађарска 10 форинти - obverseМађарска 10 форинти - reverse
10 форинти
2012 - 2019
Месинг обложен Бакар-Никлом, 6.1g, ø 24.8mm
KM# 848
Цена: 12.61 din.

Мађарска 20 форинти - obverseМађарска 20 форинти - reverse
20 форинти
1990
Бакар-Никл, 7.06g, ø 26.8mm
KM# 740
Цена: 1,247 din.
Мађарска 20 форинти - obverseМађарска 20 форинти - reverse
20 форинти
1992 - 2011
Никл-месинг, 6.9g, ø 26.3mm
KM# 696
Цена: 18.83 din.
Мађарска 20 форинти - obverseМађарска 20 форинти - reverse
20 форинти
2012 - 2019
Никл-месинг, 6.9g, ø 26.3mm
KM# 849
Цена: 10.61 din.

Мађарска 50 форинти - obverseМађарска 50 форинти - reverse
50 форинти
1992 - 2011
Месинг обложен Бакар-Никлом, 7.7g, ø 27.4mm
KM# 697
Цена: 21.15 din.
Мађарска 50 форинти - obverseМађарска 50 форинти - reverse
50 форинти
2012 - 2019
Бакар-Никл, 7.7g, ø 27.4mm
KM# 850
Цена: 29.84 din.
Мађарска 100 форинти - obverseМађарска 100 форинти - reverse
100 форинти
1992 - 1997
Месинг, 9.4g, ø 29.2mm
KM# 698
Цена: 41.2 din.

Мађарска 100 форинти - obverseМађарска 100 форинти - reverse
100 форинти
1996 - 2011
Биметални: Челик обложен Месингом центар, нерђајући Челик прстен, 8g, ø 23.8mm
KM# 721
Цена: 43.54 din.
Мађарска 100 форинти - obverseМађарска 100 форинти - reverse
100 форинти
2012 - 2019
Биметални: Челик обложен Месингом центар, нерђајући Челик прстен, 8g, ø 23.8mm
KM# 851
Цена: 37.91 din.
Мађарска 200 форинти - obverseМађарска 200 форинти - reverse
200 форинти
1992 - 1993
Сребро 0.500, 12g, ø 32mm
KM# 689
Цена: 682.7 din.

Мађарска 200 форинти - obverseМађарска 200 форинти - reverse
200 форинти
1994 - 1998
Сребро 0.500, 12g, ø 32mm
KM# 707
Цена: 586.3 din.
Мађарска 200 форинти - obverseМађарска 200 форинти - reverse
200 форинти
2009 - 2011
Биметални: Бакар-Никл центар, Месинг прстен, 9g, ø 28.3mm
KM# 826
Цена: 83.57 din.
Мађарска 200 форинти - obverseМађарска 200 форинти - reverse
200 форинти
2012 - 2019
Биметални: Бакар-Никл центар, Месинг прстен, 9g, ø 28.3mm
KM# 852
Цена: 78.16 din.

Мађарска>Народна Република|1949 - 1989
 Период

Мађарска 2 филера - obverseМађарска 2 филера - reverse
2 филера
1950 - 1989
Алуминијум, 0.65g, ø 18mm
KM# 546
Цена: 33.23 din.
Мађарска 5 филера - obverseМађарска 5 филера - reverse
5 филера
1953 - 1989
Алуминијум, 0.6g, ø 17mm
KM# 549
Цена: 33.65 din.
Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1950 - 1966
Алуминијум, 0.85g, ø 19.1mm
KM# 547
Цена: 10.65 din.

Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1967 - 1989
Алуминијум, 0.6g, ø 18.5mm
KM# 572
Цена: 8.24 din.
Мађарска 20 филера - obverseМађарска 20 филера - reverse
20 филера
1953 - 1966
Алуминијум, 1.25g, ø 21mm
KM# 550
Цена: 21.19 din.
Мађарска 20 филера - obverseМађарска 20 филера - reverse
20 филера
1967 - 1989
Алуминијум, 0.9g, ø 20.4mm
KM# 573
Цена: 9.42 din.

Мађарска 50 филера - obverseМађарска 50 филера - reverse
50 филера
1953 - 1966
Алуминијум, 1.4g, ø 22mm
KM# 551
Цена: 53.41 din.
Мађарска 50 филера - obverseМађарска 50 филера - reverse
50 филера
1967 - 1989
Алуминијум, 1.2g, ø 21.5mm
KM# 574
Цена: 11.77 din.
Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1949 - 1952
Алуминијум, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 545
Цена: 30.6 din.

Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1957 - 1966
Алуминијум, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 555
Цена: 28.83 din.
Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1967 - 1989
Алуминијум, 1.4g, ø 22.8mm
KM# 575
Цена: 11.77 din.
Мађарска 2 форинте - obverseМађарска 2 форинте - reverse
2 форинте
1950 - 1952
Бакар-Никл, 5g, ø 25mm
KM# 548
Цена: 49.45 din.

Мађарска 2 форинте - obverseМађарска 2 форинте - reverse
2 форинте
1957 - 1962
Бакар-Никл, 5g, ø 25mm
KM# 556
Цена: 51.7 din.
Мађарска 2 форинте - obverseМађарска 2 форинте - reverse
2 форинте
1963 - 1966
Copper-Zinc-Nickel, 5g, ø 25mm
KM# 556a
Цена: 58.75 din.
Мађарска 2 форинте - obverseМађарска 2 форинте - reverse
2 форинте
1970 - 1989
Месинг, 4.44g, ø 22.4mm
KM# 591
Цена: 9.6 din.

Мађарска 5 форинти - obverseМађарска 5 форинти - reverse
5 форинти
1967 - 1968
Copper-Zinc-Nickel, 7.4g, ø 27.5mm
KM# 576
Цена: 221.3 din.
Мађарска 5 форинти - obverseМађарска 5 форинти - reverse
5 форинти
1971 - 1982
Никл, 5.73g, ø 24.3mm
KM# 594
Цена: 18.88 din.
Мађарска 5 форинти - obverseМађарска 5 форинти - reverse
5 форинти
1983 - 1989
Бакар-Никл, 5g, ø 23.4mm
KM# 635
Цена: 15.3 din.

Мађарска 10 форинти - obverseМађарска 10 форинти - reverse
10 форинти
1971 - 1982
Никл, 8.83g, ø 28mm
KM# 595
Цена: 35.31 din.
Мађарска 10 форинти - obverseМађарска 10 форинти - reverse
10 форинти
1983 - 1989
Алуминијум-Бронза, 6.1g, ø 25.4mm
KM# 636
Цена: 16.48 din.
Мађарска 20 форинти - obverseМађарска 20 форинти - reverse
20 форинти
1982 - 1989
Бакар-Никл, 7.05g, ø 26.8mm
KM# 630
Цена: 18.69 din.

Мађарска>Прва Република|1946 - 1948
 Период

Мађарска 2 филера - obverseМађарска 2 филера - reverse
2 филера
1946 - 1947
Месинг, 3g, ø 17mm
KM# 529
Цена: 120.3 din.
Мађарска 5 филера - obverseМађарска 5 филера - reverse
5 филера
1948 - 1951
Алуминијум, 0.6g, ø 17mm
KM# 535
Цена: 53.58 din.
Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1946 - 1950
Алуминијум-Бронза, 3g, ø 19.1mm
KM# 530
Цена: 100.2 din.

Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1950
Алуминијум, 0.85g, ø 19.2mm
KM# 530a
Ковање
Мађарска 20 филера - obverseМађарска 20 филера - reverse
20 филера
1946 - 1950
Алуминијум-Бронза, 4g, ø 21mm
KM# 531
Цена: 82.52 din.
Мађарска 50 филера - obverseМађарска 50 филера - reverse
50 филера
1948
Алуминијум, 1.4g, ø 22mm
KM# 536
Цена: 149.6 din.

Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1946 - 1949
Алуминијум, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 532
Цена: 62.28 din.
Мађарска 2 форинте - obverseМађарска 2 форинте - reverse
2 форинте
1946 - 1947
Алуминијум, 2.8g, ø 28mm
KM# 533
Цена: 457.2 din.
Мађарска 5 форинти - obverseМађарска 5 форинти - reverse
5 форинти
1946
Сребро 0.835, 20g, ø 32mm
KM# 534
Цена: 1,045 din.

Мађарска 5 форинти - obverseМађарска 5 форинти - reverse
5 форинти
1947
Сребро 0.500, 12g, ø 32mm
KM# 534a
Цена: 646.2 din.

Мађарска>Регенство (Пенго)|1926 - 1945
 Период

Мађарска 1 филер - obverseМађарска 1 филер - reverse
1 филер
1926 - 1939
Бронза, 1.68g, ø 16.5mm
KM# 505
Цена: 59.71 din.
Мађарска 2 филера - obverseМађарска 2 филера - reverse
2 филера
1926 - 1940
Бронза, 3.23g, ø 19mm
KM# 506
Цена: 36.52 din.
Мађарска 2 филера - obverseМађарска 2 филера - reverse
2 филера
1940 - 1942
Челик, 3.3g, ø 19mm
KM# 518
Цена: 77.69 din.

Мађарска 2 филера - obverseМађарска 2 филера - reverse
2 филера
1943 - 1944
Цинк, 2.03g, ø 17mm
KM# 519
Цена: 48.26 din.
Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1926 - 1940
Бакар-Никл, 3.01g, ø 19mm
KM# 507
Цена: 69.56 din.
Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1940 - 1942
Челик, 3.08g, ø 20mm
KM# 507a
Цена: 54.46 din.

Мађарска 20 филера - obverseМађарска 20 филера - reverse
20 филера
1926 - 1940
Бакар-Никл, 4.1g, ø 22mm
KM# 508
Цена: 69 din.
Мађарска 20 филера - obverseМађарска 20 филера - reverse
20 филера
1941 - 1944
Челик, 3.56g, ø 21mm
KM# 520
Цена: 82.38 din.
Мађарска 50 филера - obverseМађарска 50 филера - reverse
50 филера
1926 - 1940
Бакар-Никл, 5g, ø 22mm
KM# 509
Цена: 178.8 din.

Мађарска 1 пенго - obverseМађарска 1 пенго - reverse
1 пенго
1926 - 1939
Сребро 0.640, 5g, ø 23mm
KM# 510
Цена: 371.3 din.
Мађарска 1 пенго - obverseМађарска 1 пенго - reverse
1 пенго
1941 - 1944
Алуминијум, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 521
Цена: 29.43 din.
Мађарска 2 пенга - obverseМађарска 2 пенга - reverse
2 пенга
1929 - 1939
Сребро 0.640, 10g, ø 27mm
KM# 511
Цена: 822.9 din.

Мађарска 2 пенга - obverseМађарска 2 пенга - reverse
2 пенга
1941 - 1943
Алуминијум, 2.8g, ø 27mm
KM# 522.1
Цена: 57.57 din.
Мађарска 5 пенга - obverseМађарска 5 пенга - reverse
5 пенга
1945
Алуминијум, 4.5g, ø 32mm
KM# 525
Цена: 355.1 din.

Мађарска>Аустроугарска круна|1892 - 1918
 Период

Мађарска 1 филер - obverseМађарска 1 филер - reverse
1 филер
1892 - 1914
Бронза, 1.67g, ø 17mm
KM# 480
Цена: 65.62 din.
Мађарска 2 филера - obverseМађарска 2 филера - reverse
2 филера
1892 - 1915
Бронза, 3.28g, ø 19mm
KM# 481
Цена: 47.08 din.
Мађарска 2 филера - obverseМађарска 2 филера - reverse
2 филера
1916 - 1918
Гвожђе, 2.78g, ø 17.3mm
KM# 497
Цена: 188.3 din.

Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1892 - 1909
Никл, 3g, ø 19mm
KM# 482
Цена: 58.85 din.
Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1914 - 1916
Copper-Zinc-Nickel, 3g, ø 19mm
KM# 494
Цена: 23.6 din.
Мађарска 10 филера - obverseМађарска 10 филера - reverse
10 филера
1915 - 1920
Гвожђе, 3g, ø 19mm
KM# 496
Цена: 80.52 din.

Мађарска 20 филера - obverseМађарска 20 филера - reverse
20 филера
1892 - 1914
Никл, 4g, ø 21mm
KM# 483
Цена: 47.09 din.
Мађарска 20 филера - obverseМађарска 20 филера - reverse
20 филера
1914 - 1922
Гвожђе, 3.25g, ø 21mm
KM# 498
Цена: 81.23 din.
Мађарска 20 филера - obverseМађарска 20 филера - reverse
20 филера
1922
Месинг
KM# 498a
Ковање

Мађарска 1 круна - obverseМађарска 1 круна - reverse
1 круна
1892 - 1906
Сребро 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 484
Цена: 467.6 din.
Мађарска 1 круна - obverseМађарска 1 круна - reverse
1 круна
1912 - 1916
Сребро 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 492
Цена: 599 din.
Мађарска 2 круне - obverseМађарска 2 круне - reverse
2 круне
1912 - 1914
Сребро 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 493
Цена: 1,054 din.

Мађарска 5 круна - obverseМађарска 5 круна - reverse
5 круна
1900 - 1909
Сребро 0.900, 24g, ø 36mm
KM# 488
Цена: 2,398 din.
Мађарска 10 круна - obverseМађарска 10 круна - reverse
10 круна
1892 - 1915
Злато 0.900, 3.39g, ø 19mm
KM# 485
Цена: 14,509 din.
Мађарска 20 круна - obverseМађарска 20 круна - reverse
20 круна
1892 - 1915
Злато 0.900, 6.78g, ø 21mm
KM# 486
Цена: 28,874 din.

Мађарска 100 круна - obverseМађарска 100 круна - reverse
100 круна
1907 - 1908
Злато 0.900, 33.88g, ø 37mm
KM# 491
Ковање

Мађарска>Аустроугарска форинта|1857 - 1892
 Период

Мађарска 5/10 крајцара - obverseМађарска 5/10 крајцара - reverse
5/10 крајцара
1882
Бакар, 1.67g, ø 17mm
KM# 468
Цена: 1,093 din.
Мађарска 1 крајцар - obverseМађарска 1 крајцар - reverse
1 крајцар
1868 - 1873
Бакар, 3.33g, ø 19mm
KM# 441
Цена: 269 din.
Мађарска 1 крајцар - obverseМађарска 1 крајцар - reverse
1 крајцар
1878 - 1888
Бакар, 3.33g, ø 19mm
KM# 458
Цена: 119 din.

Мађарска 1 крајцар - obverseМађарска 1 крајцар - reverse
1 крајцар
1891 - 1892
Бакар, 3.33g, ø 19mm
KM# 478
Цена: 215.6 din.
Мађарска 4 крајцара - obverseМађарска 4 крајцара - reverse
4 крајцара
1868
Бакар, 13.33g, ø 27mm
KM# 442
Цена: 686.1 din.
Мађарска 10 крајцара - obverseМађарска 10 крајцара - reverse
10 крајцара
1868
Сребро 0.400, 1.66g, ø 18mm
KM# 440
Цена: 258.6 din.

Мађарска 10 крајцара - obverseМађарска 10 крајцара - reverse
10 крајцара
1868 - 1869
Сребро 0.400, 1.66g, ø 18mm
KM# 443
Цена: 409 din.
Мађарска 10 крајцара - obverseМађарска 10 крајцара - reverse
10 крајцара
1870 - 1888
Сребро 0.400, 1.66g, ø 18mm
KM# 451
Цена: 118.9 din.
Мађарска 20 крајцара - obverseМађарска 20 крајцара - reverse
20 крајцара
1868
Сребро 0.500, 2.66g, ø 21mm
KM# 445
Цена: 3,945 din.

Мађарска 20 крајцара - obverseМађарска 20 крајцара - reverse
20 крајцара
1868 - 1869
Сребро 0.500, 2.66g, ø 21mm
KM# 446
Цена: 877 din.
Мађарска 20 крајцара - obverseМађарска 20 крајцара - reverse
20 крајцара
1870 - 1872
Сребро 0.500, 2.66g, ø 21mm
KM# 452
Цена: 782.9 din.
Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1868 - 1869
Сребро 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 449
Цена: 4,549 din.

Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1870 - 1879
Сребро 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 453
Цена: 1,196 din.
Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1880 - 1881
Сребро 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 465
Цена: 559.1 din.
Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1882 - 1890
Сребро 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 469
Цена: 1,178 din.

Мађарска 1 форинта - obverseМађарска 1 форинта - reverse
1 форинта
1890 - 1892
Сребро 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 475
Цена: 1,409 din.
Мађарска 4 форинте - obverseМађарска 4 форинте - reverse
4 форинте
1870 - 1879
Злато 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 454
Ковање
Мађарска 4 форинте - obverseМађарска 4 форинте - reverse
4 форинте
1880 - 1890
Злато 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 466
Ковање

Мађарска 4 форинте - obverseМађарска 4 форинте - reverse
4 форинте
1890 - 1892
Злато 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 476
Ковање
Мађарска 1 дукат - obverseМађарска 1 дукат - reverse
1 дукат
1868 - 1869
Злато 0.986, 3.49g, ø 19.8mm
KM# 448
Ковање
Мађарска 8 форинти - obverseМађарска 8 форинти - reverse
8 форинти
1870 - 1880
Злато 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 455
Цена: 27,661 din.

Мађарска 8 форинти - obverseМађарска 8 форинти - reverse
8 форинти
1880 - 1890
Злато 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 467
Цена: 27,529 din.
Мађарска 8 форинти - obverseМађарска 8 форинти - reverse
8 форинти
1890 - 1892
Злато 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 477
Цена: 27,661 din.

Мађарска>Kingdom of Hungary|1806 - 1856
 Период

Мађарска 1 крајцар - obverseМађарска 1 крајцар - reverse
1 крајцар
1848 - 1849
Бакар, 8.77g, ø 26mm
KM# 430
Цена: 1,974 din.
Мађарска 3 крајцара - obverseМађарска 3 крајцара - reverse
3 крајцара
1849
Бакар, 26g, ø 32.5mm
KM# 434
Цена: 5,940 din.
Мађарска 6 krajcar - obverseМађарска 6 krajcar - reverse
6 krajcar
1849
Сребро 0.438, 2.23g, ø 20mm
KM# 435
Цена: 2,104 din.

Мађарска 10 крајцара - obverseМађарска 10 крајцара - reverse
10 крајцара
1837 - 1848
Сребро 0.500, 3.89g, ø 23mm
KM# 421
Ковање
Мађарска 10 крајцара - obverseМађарска 10 крајцара - reverse
10 крајцара
1848
Сребро 0.500, 3.89g, ø 23mm
KM# 431
Ковање
Мађарска 20 крајцара - obverseМађарска 20 крајцара - reverse
20 крајцара
1830 - 1835
Сребро 0.500, 6.64g, ø 26mm
KM# 415
Цена: 1,008 din.

Мађарска 20 крајцара - obverseМађарска 20 крајцара - reverse
20 крајцара
1837 - 1848
Сребро 0.583, 6.68g, ø 26mm
KM# 422
Цена: 663 din.
Мађарска 20 крајцара - obverseМађарска 20 крајцара - reverse
20 крајцара
1848
Сребро 0.583, 6.68g, ø 26mm
KM# 432
Цена: 2,152 din.
Мађарска ½ thaler - obverseМађарска ½ thaler - reverse
½ thaler
1830
Сребро 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 416
Ковање

Мађарска ½ thaler - obverseМађарска ½ thaler - reverse
½ thaler
1831 - 1834
Сребро 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 420
Ковање
Мађарска ½ thaler - obverseМађарска ½ thaler - reverse
½ thaler
1837 - 1839
Сребро 0.833, 14.03g, ø 30mm
KM# 423
Ковање
Мађарска 1 thaler - obverseМађарска 1 thaler - reverse
1 thaler
1830
Сребро 0.833, 28.06g, ø 39.5mm
KM# 417
Ковање

Мађарска 1 thaler - obverseМађарска 1 thaler - reverse
1 thaler
1831 - 1833
Сребро 0.833, 28.06g, ø 39.5mm
KM# 418
Ковање
Мађарска 1 thaler - obverseМађарска 1 thaler - reverse
1 thaler
1837 - 1839
Сребро 0.833, 28.06g, ø 39.5mm
KM# 424
Ковање
Мађарска 1 дукат - obverseМађарска 1 дукат - reverse
1 дукат
1830 - 1835
Злато 0.986, 3.49g, ø 21mm
KM# 419
Ковање

Мађарска 1 дукат - obverseМађарска 1 дукат - reverse
1 дукат
1837 - 1848
Злато 0.986, 3.4909g, ø 20mm
KM# 425
Ковање
Мађарска 1 дукат - obverseМађарска 1 дукат - reverse
1 дукат
1848
Злато 0.986, 3.49g, ø 20mm
KM# 433
Ковање

uCoin