Јамајка
×
Држава
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Јамајка - Каталог кованица

Јамајка>Долар|1969 - 2017
 Период

Јамајка 1 цент - obverseЈамајка 1 цент - reverse
1 цент
1969 - 1971
Бронза, 4.2g, ø 20.7mm
KM# 45
Цена: 26.01 din.
Јамајка 1 цент - obverseЈамајка 1 цент - reverse
1 цент
1971 - 1975
Бронза, 4.2g, ø 20.7mm
KM# 51
Цена: 30.47 din.
Јамајка 1 цент - obverseЈамајка 1 цент - reverse
1 цент
1971 - 1974
FAO
Бронза, 4.2g, ø 21mm
KM# 52
Цена: 61.48 din.

Јамајка 1 цент - obverseЈамајка 1 цент - reverse
1 цент
1975 - 2002
Алуминијум, 1.22g, ø 21.08mm
KM# 64
Цена: 34.1 din.
Јамајка 1 цент - obverseЈамајка 1 цент - reverse
1 цент
1976 - 1984
Алуминијум, 1.22g, ø 21.05mm
KM# 68
Цена: 15.79 din.
Јамајка 5 центи - obverseЈамајка 5 центи - reverse
5 центи
1969 - 1989
Бакар-Никл, 2.83g, ø 19.4mm
KM# 46
Цена: 29.58 din.

Јамајка 5 центи - obverseЈамајка 5 центи - reverse
5 центи
1971 - 1984
Бакар-Никл, 2.83g, ø 19.4mm
KM# 53
Цена: 53.6 din.
Јамајка 5 центи - obverseЈамајка 5 центи - reverse
5 центи
1990 - 1993
Челик обложен Никлом, 2.8g, ø 19.4mm
KM# 46a
Цена: 44.27 din.
Јамајка 10 центи - obverseЈамајка 10 центи - reverse
10 центи
1969 - 1989
Бакар-Никл, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 47
Цена: 21.29 din.

Јамајка 10 центи - obverseЈамајка 10 центи - reverse
10 центи
1971 - 1984
Бакар-Никл, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 54
Цена: 29.72 din.
Јамајка 10 центи - obverseЈамајка 10 центи - reverse
10 центи
1990
Челик обложен Никлом, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 47a
Цена: 112.5 din.
Јамајка 10 центи - obverseЈамајка 10 центи - reverse
10 центи
1991 - 1994
Челик обложен Никлом, 5.68g, ø 23.6mm
KM# 146.1
Цена: 35.25 din.

Јамајка 10 центи - obverseЈамајка 10 центи - reverse
10 центи
1995 - 2012
Челик обложен Бакром, 2.4g, ø 17mm
KM# 146.2
Цена: 33.1 din.
Јамајка 20 центи - obverseЈамајка 20 центи - reverse
20 центи
1969 - 1990
Бакар-Никл, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 48
Цена: 78.11 din.
Јамајка 20 центи - obverseЈамајка 20 центи - reverse
20 центи
1971 - 1976
Бакар-Никл, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 55
Цена: 204.4 din.

Јамајка 20 центи - obverseЈамајка 20 центи - reverse
20 центи
1977 - 1980
Бакар-Никл, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 73
Цена: 216.2 din.
Јамајка 25 центи - obverseЈамајка 25 центи - reverse
25 центи
1969 - 1990
Бакар-Никл, 14.55g, ø 32.3mm
KM# 49
Цена: 95.5 din.
Јамајка 25 центи - obverseЈамајка 25 центи - reverse
25 центи
1971 - 1984
Бакар-Никл, 14.55g, ø 32.3mm
KM# 56
Цена: 53.16 din.

Јамајка 25 центи - obverseЈамајка 25 центи - reverse
25 центи
1991 - 1994
Челик обложен Никлом, 6g, ø 25.04mm
KM# 147
Цена: 50.63 din.
Јамајка 25 центи - obverseЈамајка 25 центи - reverse
25 центи
1995 - 2012
Челик обложен Бакром, 3.61g, ø 20mm
KM# 167
Цена: 33.37 din.
Јамајка 50 центи - obverseЈамајка 50 центи - reverse
50 центи
1975 - 1990
Бакар-Никл, 12.45g, ø 30mm
KM# 65
Цена: 97.38 din.

Јамајка 50 центи - obverseЈамајка 50 центи - reverse
50 центи
1976 - 1984
Бакар-Никл, 12.45g, ø 30mm
KM# 70
Цена: 135.9 din.
Јамајка 1 долар - obverseЈамајка 1 долар - reverse
1 долар
1969 - 1970
Бакар-Никл, 29g, ø 38mm
KM# 50
Цена: 683.5 din.
Јамајка 1 долар - obverseЈамајка 1 долар - reverse
1 долар
1971 - 1979
Бакар-Никл, 29g, ø 38mm
KM# 57
Цена: 484 din.

Јамајка 1 долар - obverseЈамајка 1 долар - reverse
1 долар
1980 - 1982
Бакар-Никл, 29g, ø 38mm
KM# 84.1
Цена: 373.6 din.
No ImageNo Image
1 долар
1985 - 1989
Бакар-Никл, 29g, ø 38mm
KM# 84.2
Цена: 616.1 din.
Јамајка 1 долар - obverseЈамајка 1 долар - reverse
1 долар
1990 - 1993
Никл-месинг, 9g, ø 23.8mm
KM# 145
Цена: 66.35 din.

Јамајка 1 долар - obverseЈамајка 1 долар - reverse
1 долар
1993 - 1994
Челик обложен Месингом, 8g, ø 24mm
KM# 145a
Цена: 53.2 din.
Јамајка 1 долар - obverseЈамајка 1 долар - reverse
1 долар
1994 - 2008
Челик обложен Никлом, 2.91g, ø 18.5mm
KM# 164
Цена: 22.32 din.
Јамајка 1 долар - obverseЈамајка 1 долар - reverse
1 долар
2008 - 2017
Челик обложен Никлом, 2.9g, ø 18.5mm
KM# 189
Цена: 7.45 din.

Јамајка 5 долара - obverseЈамајка 5 долара - reverse
5 долара
1974 - 1979
Бакар-Никл, ø 42.1mm
KM# 62
Цена: 1,411 din.
Јамајка 5 долара - obverseЈамајка 5 долара - reverse
5 долара
1980 - 1984
Бакар-Никл, ø 36mm
KM# 85.1
Цена: 449.2 din.
Јамајка 5 долара - obverseЈамајка 5 долара - reverse
5 долара
1994 - 2017
Нерђајући Челик, 4.4g, ø 21.5mm
KM# 163
Цена: 36.65 din.

Јамајка 10 долара - obverseЈамајка 10 долара - reverse
10 долара
1999 - 2005
Челик обложен Никлом, 5.94g, ø 24mm
KM# 181
Цена: 63.51 din.
Јамајка 10 долара - obverseЈамајка 10 долара - reverse
10 долара
2008 - 2017
Нерђајући Челик, 6g, ø 24.5mm
KM# 190
Цена: 52.67 din.
Јамајка 20 долара - obverseЈамајка 20 долара - reverse
20 долара
2000 - 2008
Биметални: Бакар-Никл центар, Месинг прстен, 7.8g, ø 23mm
KM# 182
Цена: 74.48 din.

Јамајка 20 долара - obverseЈамајка 20 долара - reverse
20 долара
2008 - 2017
Биметални: Челик обложен Никлом центар, Месинг прстен, 7.8g, ø 23mm
UC# 1
Цена: 84.97 din.

Јамајка>Фунта|1869 - 1969
 Период

Јамајка 1 фартинга - obverseЈамајка 1 фартинга - reverse
1 фартинга
1880 - 1900
Бакар-Никл, 2g, ø 19mm
KM# 15
Цена: 310.1 din.
No ImageNo Image
1 фартинга
1902 - 1903
Бакар-Никл, 2.84g, ø 20.2mm
KM# 18
Цена: 46.06 din.
Јамајка 1 фартинга - obverseЈамајка 1 фартинга - reverse
1 фартинга
1904 - 1910
Бакар-Никл, 2.84g, ø 20.2mm
KM# 21
Цена: 310.5 din.

Јамајка 1 фартинга - obverseЈамајка 1 фартинга - reverse
1 фартинга
1914 - 1934
Бакар-Никл, 2.71g, ø 20.2mm
KM# 24
Цена: 211.6 din.
Јамајка 1 фартинга - obverseЈамајка 1 фартинга - reverse
1 фартинга
1937
Никл-месинг, 2.8g, ø 20.2mm
KM# 27
Цена: 518.8 din.
Јамајка 1 фартинга - obverseЈамајка 1 фартинга - reverse
1 фартинга
1938 - 1947
Никл-месинг, 2.8g, ø 20.2mm
KM# 30
Цена: 162.3 din.

Јамајка 1 фартинга - obverseЈамајка 1 фартинга - reverse
1 фартинга
1950 - 1952
Никл-месинг, 2.8g, ø 20.2mm
KM# 33
Цена: 325.6 din.
Јамајка ½ пенија - obverseЈамајка ½ пенија - reverse
½ пенија
1869 - 1900
Бакар-Никл, 5.7g, ø 25mm
KM# 16
Цена: 25.38 din.
Јамајка ½ пенија - obverseЈамајка ½ пенија - reverse
½ пенија
1902 - 1903
Бакар-Никл, 5.7g, ø 25mm
KM# 19
Цена: 975.1 din.

Јамајка ½ пенија - obverseЈамајка ½ пенија - reverse
½ пенија
1904 - 1910
Бакар-Никл, 5.6g, ø 25.3mm
KM# 22
Цена: 591.4 din.
Јамајка ½ пенија - obverseЈамајка ½ пенија - reverse
½ пенија
1914 - 1928
Бакар-Никл, 5.6g, ø 25.3mm
KM# 25
Цена: 70.93 din.
Јамајка ½ пенија - obverseЈамајка ½ пенија - reverse
½ пенија
1937
Никл-месинг, 4.4g, ø 22.5mm
KM# 28
Цена: 234.7 din.

Јамајка ½ пенија - obverseЈамајка ½ пенија - reverse
½ пенија
1938 - 1947
Никл-месинг, 4.4g, ø 22.5mm
KM# 31
Цена: 88.88 din.
Јамајка ½ пенија - obverseЈамајка ½ пенија - reverse
½ пенија
1950 - 1952
Никл-месинг, 4.38g, ø 22.5mm
KM# 34
Цена: 95.66 din.
Јамајка ½ пенија - obverseЈамајка ½ пенија - reverse
½ пенија
1955 - 1963
Никл-месинг, 4.6g, ø 23mm
KM# 36
Цена: 102.3 din.

Јамајка ½ пенија - obverseЈамајка ½ пенија - reverse
½ пенија
1964 - 1966
Никл-месинг, 4.5g, ø 22.48mm
KM# 38
Цена: 139.6 din.
Јамајка 1 пени - obverseЈамајка 1 пени - reverse
1 пени
1869 - 1900
Бакар-Никл, 9g, ø 25mm
KM# 17
Цена: 63.14 din.
Јамајка 1 пени - obverseЈамајка 1 пени - reverse
1 пени
1902 - 1903
Бакар-Никл, 8.1g, ø 30.9mm
KM# 20
Цена: 84.71 din.

Јамајка 1 пени - obverseЈамајка 1 пени - reverse
1 пени
1904 - 1910
Бакар-Никл, 8.1g, ø 30.9mm
KM# 23
Цена: 295.2 din.
Јамајка 1 пени - obverseЈамајка 1 пени - reverse
1 пени
1914 - 1928
Бакар-Никл, 8.1g, ø 30.9mm
KM# 26
Цена: 295.6 din.
Јамајка 1 пени - obverseЈамајка 1 пени - reverse
1 пени
1937
Никл-месинг, 7.4g, ø 27mm
KM# 29
Цена: 261.9 din.

Јамајка 1 пени - obverseЈамајка 1 пени - reverse
1 пени
1938 - 1947
Никл-месинг, 7.4g, ø 27mm
KM# 32
Цена: 198 din.
Јамајка 1 пени - obverseЈамајка 1 пени - reverse
1 пени
1950 - 1952
Никл-месинг, 7.5g, ø 27mm
KM# 35
Цена: 145.4 din.
Јамајка 1 пени - obverseЈамајка 1 пени - reverse
1 пени
1953 - 1963
Никл-месинг, 7.6g, ø 27mm
KM# 37
Цена: 93.26 din.

Јамајка 1 пени - obverseЈамајка 1 пени - reverse
1 пени
1964 - 1967
Никл-месинг, 7.47g, ø 27mm
KM# 39
Цена: 136.4 din.

uCoin