Малезија
×
Држава
Федерација Малезија
1967 - 2019
×
Период
×
Вредност
×
Година
×
Врста кованице
×
Састав
×
Валута
×
Облик
×

Каталог кованица > Држава: Малезија > Федерација Малезија (1967-2019)  | Претражи 

Малезија>1967 - 2019|Федерација Малезија

 Период
Малезија 1 сен - obverseМалезија 1 сен - reverse1 сен 1967-1973
Бронза, 1.95g, ø 18mm

Ковање, RSD 
Цена: 12.64 din.
Малезија 1 сен - obverseМалезија 1 сен - reverse1 сен 1973-1988
Челик обложен Бакром, 1.72g, ø 17.69mm

Ковање, RSD 
Цена: 16.50 din.
Малезија 1 сен - obverseМалезија 1 сен - reverse1 сен 1989-2007
Челик обложен Бронзом, 1.8g, ø 17.66mm

Ковање, RSD 
Цена: 15.32 din.
Малезија 5 сена - obverseМалезија 5 сена - reverse5 сена 1967-1988
Бакар-Никл, 1.42g, ø 16.2mm

Ковање, RSD 
Цена: 17.08 din.
Малезија 5 сена - obverseМалезија 5 сена - reverse5 сена 1989-2011
Бакар-Никл, 1.4g, ø 16.25mm

Ковање, RSD 
Цена: 14.17 din.
Малезија 5 сена - obverseМалезија 5 сена - reverse5 сена 2011-2019
Нерђајући Челик, 1.72g, ø 17.78mm

Ковање, RSD 
Цена: 7.07 din.
Малезија 10 сена - obverseМалезија 10 сена - reverse10 сена 1967-1988
Бакар-Никл, 2.82g, ø 19.3mm

Ковање, RSD 
Цена: 15.32 din.
Малезија 10 сена - obverseМалезија 10 сена - reverse10 сена 1989-2011
Бакар-Никл, 2.82g, ø 19.4mm

Ковање, RSD 
Цена: 7.10 din.
Малезија 10 сена - obverseМалезија 10 сена - reverse10 сена 2011-2019
Нерђајући Челик, 2.98g, ø 18.8mm

Ковање, RSD 
Цена: 7.49 din.
Малезија 20 сена - obverseМалезија 20 сена - reverse20 сена 1967-1988
Бакар-Никл, 5.69g, ø 23.4mm

Ковање, RSD 
Цена: 18.86 din.
Малезија 20 сена - obverseМалезија 20 сена - reverse20 сена 1989-2011
Бакар-Никл, 5.66g, ø 23.6mm

Ковање, RSD 
Цена: 16.94 din.
Малезија 20 сена - obverseМалезија 20 сена - reverse20 сена 2011-2019
Никл-месинг, 4.18g, ø 20.6mm

Ковање, RSD 
Цена: 13.66 din.
Малезија 50 сена - obverseМалезија 50 сена - reverse50 сена 1967-1988
Бакар-Никл, 9.4g, ø 27.8mm

Ковање, RSD 
Цена: 31.91 din.
Малезија 50 сена - obverseМалезија 50 сена - reverse50 сена 1989-2011
Бакар-Никл, 9.33g, ø 27.75mm

Ковање, RSD 
Цена: 14.06 din.
Малезија 50 сена - obverseМалезија 50 сена - reverse50 сена 2011-2019
Бакар обложен Никл-Месингом, 5.66g, ø 22.65mm

Ковање, RSD 
Цена: 32.97 din.
Малезија 1 ринџит - obverseМалезија 1 ринџит - reverse1 ринџит 1971-1986
Бакар-Никл, 16.9g, ø 33.4mm

Ковање, RSD 
Цена: 257 din.
Малезија 1 ринџит - obverseМалезија 1 ринџит - reverse1 ринџит 1989-1993
Алуминијум-Бронза, 9.4g, ø 24.8mm

Ковање, RSD 
Цена: 69.21 din.
Малезија 1 ринџит - obverseМалезија 1 ринџит - reverse1 ринџит 1993-1996
Алуминијум-Бронза, 9.35g, ø 24.5mm

Ковање, RSD 
Цена: 55.31 din.
Малезија 5 ринџита - obverseМалезија 5 ринџита - reverse5 ринџита 1971
Бакар-Никл, 28.8g, ø 37mm

Ковање, RSD 
Цена: 781 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Sumatran Rhinoceros
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 382 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Asian Elephant
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 435 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Bornean orangutan
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 471 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Sumatran Tiger
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 382 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Sunda Slow Loris
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 382 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Indian Muntjac
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 477 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Malayan Tapir
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 443 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Sumatran Serow
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 449 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Sambar Deer
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 443 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Proboscis Monkey
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 411 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Gaur
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 400 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2003
Clouded Leopard
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 648 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Brown Shrike
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 600 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Straw-headed bulbul
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 471 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Great Argus
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 471 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Collared Kingfisher
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 767 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
White-bellied Sea Eagle
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 502 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Asian Fairy-Bluebird
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 421 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Rhinoceros Hornbill
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 471 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Nicobar Pigeon
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 752 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Crested Partridge
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 539 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Black-and-Red Broadbill
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 491 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Green Imperial Pigeon
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 587 din.
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2004
Great Egret
Месинг, 9.14g, ø 30mm

Ковање, RSD 
Цена: 491 din.
No ImageNo Image25 сена 2006
Olive Ridley Sea Turtle
Месинг, 15.5g, ø 34mm

Ковање, RSD 
No ImageNo Image25 сена 2006
Leatherback Sea Turtle
Месинг, 15.5g, ø 34mm

Ковање, RSD 
No ImageNo Image25 сена 2006
Green Sea Turtle
Месинг, 15.5g, ø 34mm

Ковање, RSD 
Цена: 1006 din.
No ImageNo Image25 сена 2006
Hawksbill Sea Turtle
Месинг, 15.5g, ø 34mm

Ковање, RSD 
Малезија 25 сена - obverseМалезија 25 сена - reverse25 сена 2006
Dugong
Месинг, 15.5g, ø 34mm

Ковање, RSD 
Цена: 711 din.
No ImageNo Image25 сена 2006
Whale Shark
Месинг, 15.5g, ø 34mm

Ковање, RSD 
Цена: 1272 din.
No ImageNo Image25 сена 2006
Irrawaddy dolphin
Месинг, 15.5g, ø 34mm

Ковање, RSD 

uCoin