+

Андора > Европска Унија (Евро) (2014 - 2018)

Година
Подврста
Разврставање: Година
Година1c2c5c10c20c50c€1€2Година
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
Монетарни систем: 1 евро = 100 центи
1c - 1 цент
2c - 2 цента
5c - 5 центи
10c - 10 центи
20c - 20 центи
50c - 50 центи
€1 - 1 евро
€2 - 2 евра
uCoin