+

Белизе > Краљица Елизабета II (1973 - 2016)

Подврста
Разврставање: Година
Година1c5c10c25c50c$1$5$10Година
 - 5c -  - 50c -  -  - 2016
 -  -  - 25c - $1 -  - 2015
 - 5c -  - 50c -  -  - 2013
1c -  - 25c - $1 -  - 2012
1c -  -  - 50c -  -  - 2010
 - 5c -  -  -  -  -  - 2009
1c -  - 25c - $1 -  - 2007
 - 5c -  -  -  -  -  - 2006
1c -  -  -  -  -  -  - 2005
 - 5c - 25c - $1 -  - 2003
1c5c -  -  -  -  -  - 2002
1c5c10c25c - $1 -  - 2000
1c -  - 25c -  -  -  - 1998
1c -  -  -  -  -  -  - 1996
1c5c - 25c -  -  -  - 1994
 - 5c - 25c50c -  -  - 1993
1c5c10c25c50c$1 -  - 1992
1c5c - 25c50c$1 -  - 1991
1c -  -  -  - $1 -  - 1990
1c5c - 25c50c -  -  - 1989
 -  -  - 25c -  -  -  - 1988
1c5c - 25c -  -  -  - 1987
1c5c - 25c -  -  -  - 1986
1c5c10c25c50c$1$5 - 1984
1c
1c/FM
5c10c25c50c$1$5 - 1983
1c
1c/FM
5c10c25c50c$1$5 - 1982
1c5c10c
10c/FM
25c
25c/FM
50c$1$5 - 1981
1c
1c/FM
5c
5c/FM
10c
10c/FM
25c
25c/FM
50c/FM
50c
$1$5 - 1980
1c
1c/FM
5c/Al
5c/Br
5c/FM
10c
10c/FM
25c
25c/FM
50c/FM
50c
$1$5 - 1979
1c5c10c25c50c$1$5$101978
1c5c10c25c50c$1$5$101977
1c/Al
1c/Br
1c/FM
5c/Al
5c/Br
5c/FM
10c
10c/FM
25c
25c/FM
50c
50c/FM
$1$5$101976
1c
1c/FM
5c
5c/FM
10c
10c/FM
25c
25c/FM
50c
50c/FM
$1$5$101975
1c
1c/FM
5c
5c/FM
10c
10c/FM
25c
25c/FM
50c
50c/FM
$1$5$101974
1c5c -  -  -  -  -  - 1973
Монетарни систем: 1 долар = 100 центи
1c - 1 цент
5c - 5 центи
10c - 10 центи
25c - 25 центи
50c - 50 центи
$1 - 1 долар
$5 - 5 долара
$10 - 10 долара
uCoin