+

Индија - Британија > Источноиндијска компанија (1834 - 1858)

Kомплет ковнице
×
Година½p1/12A¼A½A2A¼Rp½Rp1Rp1MГодина
 -  - ¼A -  -  -  -  -  - 1858
 -  - ¼A -  -  -  -  -  - 1857
½p -  -  -  -  -  -  -  - 1853
 -  -  -  - 2A - ½Rp -  - 1849
 - 1/12A -  -  -  -  -  -  - 1848
 -  -  - ½A -  -  -  -  - 1845
 -  -  -  - 2A/n
2A/o
 -  -  - 1M/n
1M/o
1841
 -  -  -  -  - ¼Rp/n
¼Rp/o
½Rp/n
½Rp/o
1Rp/n
1Rp/o
 - 1840
 - 1/12A¼A½A - ¼Rp½Rp1Rp1M1835
Монетарни систем: 1 рупија = 16 ана = 64 пицеа = 192 пиа
½p - ½ пицеа
1/12A - 1/12 ана
¼A - ¼ ана
½A - ½ ана
2A - 2 ана
¼Rp - ¼ рупија
½Rp - ½ рупија
1Rp - 1 рупија
1M - 1 мохур
uCoin