+

Централна Африка (БЕАЦ) > Централноафрички ЦФА франак (1973 - 2015)

Подврста
48
Година1₣2₣5₣10₣25₣50₣100₣500₣Година
1₣2₣5₣10₣25₣50₣100₣500₣2006
1₣ - 5₣10₣25₣50₣100₣ - 2003
1₣ - 5₣10₣25₣50₣100₣500₣1998
 -  - 5₣10₣25₣50₣100₣ - 1996
1₣ - 5₣10₣25₣ - 100₣ - 1992
 -  -  -  - 25₣50₣ -  - 1991
1₣ -  -  - 25₣50₣ -  - 1990
 -  -  -  - 25₣50₣ -  - 1989
1₣ -  -  - 25₣50₣ -  - 1988
1₣ -  -  - 25₣50₣ -  - 1986
1₣ - 5₣10₣25₣50₣ -  - 1985
 -  - 5₣10₣25₣50₣ - 500₣1984
 -  - 5₣10₣25₣50₣ -  - 1983
1₣ - 5₣10₣25₣50₣ - 500₣1982
 -  - 5₣10₣ - 50₣ -  - 1981
 -  - 5₣10₣ - 50₣ -  - 1980
1₣ - 5₣10₣ - 50₣ - 500₣1979
1₣ - 5₣10₣25₣50₣ -  - 1978
 -  - 5₣10₣ - 50₣ - 500₣1977
1₣ - 5₣10₣25₣50₣ - 500₣1976
 -  - 5₣10₣25₣ -  -  - 1975
1₣ -  - 10₣ -  -  -  - 1974
 -  - 5₣ -  -  -  -  - 1973
Монетарни систем: 1 франак = 100 центи
1₣ - 1 франак
2₣ - 2 франке
5₣ - 5 франака
10₣ - 10 франака
25₣ - 25 франака
50₣ - 50 франака
100₣ - 100 франака
500₣ - 500 франака
uCoin