+

Цејлон > Краљ Џорџ V (1911 - 1936)

Подврста
2
Година½¢10¢25¢50¢Година
 -  -  -  - 50¢1929
 -  - 10¢ - 50¢1928
 -  -  - 10¢ - 50¢1927
½¢10¢25¢50¢1926
 -  - 10¢25¢50¢1925
 -  -  - 10¢ - 50¢1924
 -  -  -  -  - 1923
 -  - 10¢25¢50¢1922
 -  -  - 10¢25¢50¢1921
 - 10¢25¢50¢1920
 -  -  - 10¢25¢50¢1919
½¢ - 10¢25¢50¢1917
½¢ - 10¢25¢50¢1914
 -  -  - 10¢25¢50¢1913
½¢10¢ -  - 1912
 -  -  - 10¢25¢ - 1911
Монетарни систем: 1 рупија = 100 центи
½¢ - ½ цента
 - 1 цент
 - 5 центи
10¢ - 10 центи
25¢ - 25 центи
50¢ - 50 центи
uCoin