+

Цејлон > Краљ Едвард VII (1902 - 1910)

Година¼¢½¢10¢25¢50¢Година
 -  - 10¢25¢50¢1910
 - ½¢10¢25¢ - 1909
 - ½¢ - 10¢25¢ - 1908
 -  -  -  - 10¢25¢ - 1907
 - ½¢ -  -  -  - 1906
 - ½¢ -  -  -  - 1905
¼¢½¢ -  -  -  - 1904
 -  -  -  - 10¢25¢50¢1903
 -  -  -  - 10¢25¢50¢1902
Монетарни систем: 1 рупија = 100 центи
¼¢ - ¼ центи
½¢ - ½ цента
 - 1 цент
 - 5 центи
10¢ - 10 центи
25¢ - 25 центи
50¢ - 50 центи
uCoin