+

Колумбија > Република Колумбија (1886 - 1914)

Подврста
4
Година1 p/m2 p/m2½c5c5 p/m10c5d20c50cГодина
1 p/m -  -  -  -  -  -  -  - 1916
1 p/m2 p/m -  - 5 p/m -  -  -  - 1914
1 p/m -  -  - 5 p/m -  -  -  - 1913
1 p/m -  -  - 5 p/m -  -  -  - 1912
1 p/m -  -  -  -  -  -  -  - 1911
1 p/m2 p/m -  -  -  -  -  -  - 1910
 -  -  -  - 5 p/m -  -  -  - 1909
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1908
1 p/m2 p/m -  - 5 p/m -  -  - 50c1907
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1906
 -  - 2½c5c/Ag
5c/CuNi
 -  -  -  - 50c1902
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1899
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1898
 -  -  -  -  - 10c - 20c - 1897
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1889
 -  -  - 5c -  - 5d/DLL
5d/DPL
 - 50c1888
 -  -  -  -  -  - 5d - 50c1887
 -  -  - 5c/B
5c/S
 -  -  -  -  - 1886
Монетарни систем: 1 пезо = 100 центи
1 p/m - 1 peso (papel moneda)
2 p/m - 2 pesos (papel moneda)
2½c - 2½ цента
5c - 5 центи
5 p/m - 5 pesos (papel moneda)
10c - 10 центи
20c - 20 центи
50c - 50 центи
5d - 5 decimos
uCoin