+

Колумбија > Leprosarium Coinage (1901 - 1928)

Година
Година1c1 p/m2c2½c5c5 p/m10c10 p/m20c50cГодина
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 50c1928
1c - 2c - 5c - 10c -  - 50c1921
 - 1 p/m -  -  - 5 p/m - 10 p/m -  - 1907
 -  -  - 2½c5c - 10c - 20c50c1901
Монетарни систем: 1 пезо = 100 центи
1c - 1 цент
1 p/m - 1 peso (papel moneda)
2c - 2 цента
2½c - 2½ цента
5c - 5 центи
5 p/m - 5 pesos (papel moneda)
10c - 10 центи
10 p/m - 10 pesos (papel moneda)
20c - 20 центи
50c - 50 центи
uCoin