+

Колумбија > Република Колумбија (1989 - 2018)

Подврста
2
Година$5$10$20$50$100$200$500$1000Година
 -  -  - $50$100 - $500 - 2018
 -  -  - $50$100$200$500$10002017
 -  -  - $50$100$200$500$10002016
 -  -  - $50$100$200$500$10002015
 -  -  - $50$100$200$500$10002014
 -  -  - $50$100$200 - $10002013
 -  -  - $50/new
$50/old
$100/new
$100/old
$200/new
$200/old
$500/new
$500/old
$10002012
 -  -  - $50$100$200$500 - 2011
 -  -  - $50$100$200$500 - 2010
 -  -  - $50/CuNi
$50/St
$100$200$500 - 2009
 -  - $20$50/CuNi
$50/St
$100$200$500 - 2008
 -  - $20$50/CuNi
$50/St
$100$200$500 - 2007
 -  - $20$50$100$200$500 - 2006
 -  - $20$50 - $200$500 - 2005
 -  - $20$50 - $200$500 - 2004
 -  - $20$50 -  - $500 - 2003
 -  -  -  -  -  - $500 - 2002
 -  -  -  -  -  -  - $10001998
 -  -  -  -  - $200$500$10001997
 -  -  -  -  - $200$500$10001996
 -  -  -  - $100$200$500 - 1995
 - $10$20$50$100$200$500 - 1994
$5$10$20$50$100 - $500 - 1993
$5$10$20$50$100 -  -  - 1992
$5$10$20$50 -  -  -  - 1991
$5$10$20$50 -  -  -  - 1990
$5$10$20$50 -  -  -  - 1989
Монетарни систем: 1 пезо = 100 центи
$5 - 5 пезоа
$10 - 10 пезоа
$20 - 20 пезоа
$50 - 50 пезоа
$100 - 100 пезоа
$200 - 200 пезоа
$500 - 500 пезоа
$1000 - 1000 пезоа
uCoin