+

Колумбија > Република Колумбија (1820 - 1823)

Подврста
8
Година
Година½R1R2R8RГодина
 -  - 2R - 1823
½R1R2R8R1821
 -  - 2R8R1820
Монетарни систем: 1 escudo = 16 reals
½R - ½ реала
1R - 1 реал
2R - 2 реала
8R - 8 реала
uCoin