+

Југославија > Краљевина Југославија (1918 - 1941)

Подврста
10
Година5p10p25p50p1D2D10D20D50DГодина
 -  - 25p50p1D2D/big
2D/sm
10D20D50D1938
 -  -  -  -  -  -  -  - 50D1932
 -  -  -  -  -  - 10D20D - 1931
 -  -  - 50p1D2D - 20D - 1925
5p10p25p -  -  -  -  -  - 1920
Монетарни систем: 1 динар = 100 пара
5p - 5 пара
10p - 10 пара
25p - 25 пара
50p - 50 пара
1D - 1 динар
2D - 2 динара
10D - 10 динара
20D - 20 динара
50D - 50 динара
uCoin