+

Југославија > Краљевина Југославија (1918 - 1941)

Подврста
19
Година5p10p25p50p1D2D10D1Dt20D50D4DtГодина
 -  - 25p50p1D2D/big
2D/sm
10D - 20D50D - 1938
 -  -  -  -  -  -  - 1Dt -  -  - 1934
 -  -  -  -  -  -  - 1Dt -  - 4Dt1933
 -  -  -  -  -  -  - 1Dt - 50D4Dt1932
 -  -  -  -  -  - 10D1Dt20D - 4Dt1931
 -  -  - 50p1D2D -  - 20D -  - 1925
5p10p25p -  -  -  -  -  -  -  - 1920
Монетарни систем: 1 динар = 100 пара
5p - 5 пара
10p - 10 пара
25p - 25 пара
50p - 50 пара
1D - 1 динар
2D - 2 динара
10D - 10 динара
20D - 20 динара
50D - 50 динара
1Dt - 1 дукат
4Dt - 4 дуката
uCoin