+

Источни Кариби > Краљица Елизабета II (1966 - 2018)

Година1c2c5c10c25c$1Година
 -  -  - 10c -  - 2018
 -  -  -  - 25c$12017
 -  -  -  - 25c - 2016
 -  - 5c -  - $12015
 -  -  - 10c -  - 2014
1c -  -  -  -  - 2013
 -  -  -  -  - $12012
1c2c -  -  -  - 2011
 -  - 5c - 25c - 2010
 -  -  - 10c -  - 2009
1c2c5c -  -  - 2008
 -  -  - 10c25c$12007
1c2c5c10c25c$12004
1c2c5c10c25c$12002
1c -  -  -  -  - 2001
1c2c5c10c25c$12000
1c2c5c10c25c$11999
1c2c5c10c25c$11998
1c2c5c10c25c$11997
1c2c5c10c25c$11996
1c2c5c10c25c$11995
1c2c5c10c25c$11994
1c2c5c10c25c$11993
1c2c5c10c25c$11992
1c2c5c10c25c$11991
1c2c5c10c25c$11989
1c2c5c10c25c - 1987
1c2c5c10c25c$11986
1c2c5c -  -  - 1984
1c -  -  -  -  - 1983
1c2c5c10c25c$11981
Монетарни систем: 1 долар = 100 центи
1c - 1 цент
2c - 2 цента
5c - 5 центи
10c - 10 центи
25c - 25 центи
$1 - 1 долар
uCoin