+

Екваторијална Гвинеја > Еквеле (1975 - 1985)

Година
ГодинаE1E5E10E25E50Година
 -  -  - E25E501981
E1E5 - E25E501980
E1E5E10 -  - 1975
E1 - 1 екуеле
E1 - 1 еквеле
E5 - 5 екуелеа
E5 - 5 бипквелеа
E10 - 10 екуелеа
E25 - 25 бипквелеа
E50 - 50 бипквелеа
uCoin