+

Естонија > Европска Унија (Евро) (2011 - 2019)

Kомплет ковнице
×
Година1c2c5c10c20c50c€1€2Година
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c5c - 20c -  -  - 2017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c -  -  -  -  -  - 2015
1c2c -  -  -  -  -  - 2012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
Монетарни систем: 1 евро = 100 центи
1c - 1 euro cent
2c - 2 euro cent
5c - 5 euro cent
10c - 10 euro cent
20c - 20 euro cent
50c - 50 euro cent
€1 - 1 евро
€2 - 2 евра
uCoin