+

Француска > Друга Република (1848 - 1851)

Подврста
30
Година
Година1c20c50c1F2F5F10F20FГодина
1c20c50c1F2F5F10F20F1851
1c20c50c1F2F5F10F20F1850
1c20c50c1F2F5F/old
5F/new
 - 20F/new
20F/old
1849
1c -  -  -  - 5F - 20F1848
Монетарни систем: 1 франак = 100 центи
1c - 1 цент
20c - 20 центи
50c - 50 центи
1F - 1 франак
2F - 2 франке
5F - 5 франака
10F - 10 франака
20F - 20 франака
uCoin