+

Француска > Прва Република (предецимална) (1793 - 1793)

Подврста
62
Година
Година½s1s2s6Lv24LvГодина
½s1s/1793
1s/L'AN II
2s/1793
2s/L'AN II
6Lv/1793
6Lv/L'AN II
24Lv1793
Монетарни систем: 1 ecu = 120 sols
½s - ½ сола
1s - 1 сол
2s - 2 сола
6Lv - 6 ливри
24Lv - 24 livres
uCoin