+

Габон > Централноафрички ЦФА франак (1971 - 2015)

Година100₣500₣Година
100₣500₣1985
100₣ - 1984
100₣ - 1982
100₣ - 1978
100₣ - 1977
100₣ - 1975
100₣ - 1972
100₣ - 1971
Монетарни систем: 1 франак = 100 центи
100₣ - 100 франака
500₣ - 500 франака
uCoin