+

Немачко царство > Реус-Грајц (1871 - 1918)

Година2DM3DM20DMГодина
 - 3DM - 1909
2DM -  - 1901
2DM -  - 1899
2DM -  - 1892
2DM -  - 1877
 -  - 20DM1875
Монетарни систем: 1 марка = 100 фенинга
2DM - 2 марке
3DM - 3 марке
20DM - 20 марака
uCoin