+

Немачка > Војна Кованица (1916 - 1916)

Подврста
6
Година
Година1k2k3kГодина
1k2k3k1916
1k - 1 копељка
2k - 2 копељке
3k - 3 копељке
uCoin