+

Горица и Градишка > Кнежевска грофовија Горица и Градишка (1733 - 1802)

Подврста
3
Година½s1s2s3s15sГодина
 - 1s2s - 15s1802
 - 1s/F
1s/H
2s/F
2s/H
 -  - 1801
 - 1s/F
1s/H
 -  -  - 1800
½s1s/F
1s/H
2s/F
2s
2s/H
2s/K
2s/S
 -  - 1799
 - 1s/F
1s/H
 -  -  - 1798
 - 1s -  -  - 1797
 - 1s/F
1s/G
 -  -  - 1796
 - 1s -  -  - 1795
½s1s/F
1s/K
 -  -  - 1794
½s/⌀17
½s/⌀18
1s -  -  - 1793
½s/⌀17
½s/⌀18
1s/F ⌀20
1s/F ⌀21
 -  -  - 1792
½s/A
½s/F
1s/A
1s/F
 -  -  - 1791
½s1s/F
1s/H
 -  -  - 1790
½s/K
½s/F
1s -  -  - 1789
½s/K
½s/F
1s/F
1s/K
 -  -  - 1788
 - 1s -  -  - 1787
 - 1s -  -  - 1786
½s1s -  -  - 1785
½s
½s/F
½s/O
1s -  -  - 1783
 - 1s/G ⌀20
1s/G ⌀26
 -  -  - 1770
 - 1s/G ⌀20
1s/G ⌀26
1s/H
 -  -  - 1769
½s
½s/F
1s/G ⌀20
1s/G ⌀26
1s/H
 -  -  - 1768
½s1s/G ⌀20
1s/G ⌀21
1s/G ⌀26
1s/H ⌀20
1s/H ⌀21
 -  -  - 1767
½s1s/G ⌀21
1s/G ⌀26
1s/H
 -  -  - 1766
 - 1s/G ⌀21
1s/G ⌀26
1s/H
 -  -  - 1765
½s1s/G ⌀21
1s/G ⌀26
1s/H
 -  -  - 1764
½s1s/G ⌀21
1s/G ⌀26
1s/H
 -  -  - 1763
½s/G
½s
½s/C
1s/G ⌀21
1s/G ⌀26
1s/H
 -  -  - 1762
½s/G
½s
1s/G ⌀21
1s/G ⌀26
1s/H
 -  -  - 1761
 - 1s/G ⌀21
1s
1s/G ⌀26
1s/H
 -  -  - 1760
 - 1s -  -  - 1759
 - 1s -  -  - 1758
 - 1s -  -  - 1757
 - 1s -  -  - 1755
 - 1s -  -  - 1754
 - 1s -  -  - 1753
 - 1s -  -  - 1750
 - 1s -  -  - 1749
 - 1s -  -  - 1748
½s1s/⌀21
1s/⌀26
 -  -  - 1747
 - 1s/⌀21
1s/⌀26
 -  -  - 1745
½s1s/⌀21
1s/⌀26
 -  -  - 1744
½s/⌀17
½s/⌀24
1s/⌀21
1s/⌀26
 -  -  - 1743
 - 1s/⌀21
1s/⌀26
 -  -  - 1742
½s1s -  -  - 1741
 - 1s -  -  - 1740
½s1s -  -  - 1736
½s/⌀18
½s/⌀24
1s -  -  - 1735
 - 1s2s3s - 1734
½s1s -  -  - 1733
½s - ½ soldo
1s - 1 soldo
2s - 2 soldi
3s - 3 soldi
15s - 15 soldi
uCoin