+

Gwalior > Princely State of Gwalior (1889 - 1942)

Подврста
Разврставање: Година
Година1pi½p¼A½AГодина
 -  - ¼A
¼A/o
½A१९९९१९९९
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९८६१९८६
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९७४१९७४
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९७०१९७०
 - ½p¼A - १९५८१९५८
 - ½p¼A - १९५७१९५७
 - ½p¼A - १९५६१९५६
1pi -  -  - १९५५१९५५
 -  - ¼A - १९५४१९५४
 -  - ¼A - १९५३१९५३
1pi½p¼A½A१९४६१९४६
Монетарни систем: 1 рупија = 16 ана = 64 пицеа = 192 пиа
1pi - 1 пие
½p -  ½ пицеа
¼A - ¼ ана
½A - ½ ана
uCoin