+

Индија > Република Индија (1950 - 1956)

Подврста
26
Година1p½A1A2A¼Rs½Rs1RsГодина
 -  -  -  - ¼Rs½Rs - 1956
1p½A - 2A¼Rs/L
¼Rs/S
½Rs - 1955
1p½A1A2A¼Rs/L
¼Rs/S
½Rs1Rs1954
1p -  -  -  -  -  - 1953
1p -  -  -  -  -  - 1952
1p -  -  - ¼Rs½Rs - 1951
1p½A1A2A¼Rs½Rs1Rs1950
Монетарни систем: 1 рупија = 16 ана = 64 пицеа
1p - 1 пице
½A - ½ ана
1A - 1 ана
2A - 2 ана
¼Rs - ¼ рупија
½Rs - ½ рупија
1Rs - 1 рупија
uCoin