+

Ирска > Република Ирска (Ирска) (1939 - 1969)

Година¼d½d1d3d6d1s2s2s6dГодина
 -  -  -  - 6d - 2s - 1969
 -  - 1d3d6d1s2s - 1968
 - ½d1d3d6d -  - 2s6d1967
¼d½d1d3d6d1s2s2s6d1966
 - ½d1d3d -  - 2s - 1965
 - ½d1d3d6d1s2s2s6d1964
 -  - 1d3d6d1s2s2s6d1963
 -  - 1d3d6d1s2s2s6d1962
 -  -  - 3d6d - 2s2s6d1961
 -  -  -  - 6d -  -  - 1960
¼d -  -  - 6d1s2s2s6d1959
 -  -  -  - 6d -  -  - 1958
 -  -  - 3d6d -  -  - 1956
 -  -  -  - 6d1s2s2s6d1955
 -  -  -  -  - 1s2s2s6d1954
¼d½d - 3d6d -  -  - 1953
 -  - 1d - 6d -  -  - 1952
 -  -  -  -  - 1s2s2s6d1951
 -  - 1d3d6d -  -  - 1950
¼d½d1d3d6d -  -  - 1949
 -  - 1d3d6d -  -  - 1948
 -  -  -  - 6d -  -  - 1947
¼d½d1d3d6d -  -  - 1946
 -  -  -  - 6d -  -  - 1945
¼d -  -  -  -  -  -  - 1944
¼d½d1d3d -  -  - 2s6d1943
 - ½d1d3d6d1s2s2s6d1942
¼d½d1d -  - 1s2s2s6d1941
¼d½d1d3d6d1s2s2s6d1940
¼d½d - 3d6d1s2s2s6d1939
Монетарни систем: 10 фунти = 4 круне = 10 флорина = 20 шилинга = 240 пенија = 960 фартинга
¼d - 1 фартинга
½d - ½ пенија
1d - 1 пени
3d - 3 пенија
6d - 6 пенија
1s - 1 шилинг
2s - 2 шилинга (флорина)
2s6d - ½ круне
uCoin