+

Италија > Napoleonic Kingdom of Italy (1807 - 1814)

Подврста
114
Година1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤Година
 -  -  -  - 5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1814
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1813
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1812
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1811
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1810
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1809
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1808
1c3c1s -  -  -  -  - 2₤5₤ - 40₤1807
Монетарни систем: 1 lira = 20 soldi = 100 centesimi
1c - 1 цент
3c - 3 цента
10c - 10 центи
1s - 1 soldo
5s - 5 soldi
10s - 10 soldi
15s - 15 soldi
1₤ - 1 лира
2₤ - 2 лире
5₤ - 5 лира
20₤ - 20 лира
40₤ - 40 лира
uCoin