+

Кувајт > Држава Кувајт (1961 - 2017)

Година
ГодинаВредностТемаKrauseГодина
199550th Anniversary of United Nations (Сребро 0.925, 28.28г) KM# 24١٩٩٥١٩٩٥
198115th Century of the Hijira (Сребро 0.925, 28.28г) KM# 16١٩٨١١٩٨١
198120th Anniversary of Independence (Сребро 0.925, 28.28г) KM# 18١٩٨١١٩٨١
197615th Anniversary of Independence (Сребро 0.925, 28.28г) KM# 15a١٩٧٦١٩٧٦
197615th Anniversary of Independence (Сребро 0.500, 28.28г) KM# 15١٩٧٦١٩٧٦
Монетарни систем: 1 динар = 1000 филса
2KD - 2 динара
5KD - 5 динара
uCoin