+

Киргистан > Република Киркизија (1993 - 2018)

Подврста
2
Година
Година1t10t50t1S3S5S10SГодина
 -  -  -  -  -  - 10S2009
1t10t50t1S3S5S - 2008
Монетарни систем: 1 сом = 100 тиина
1t - 1 тиин
10t - 10 тиина
50t - 50 тиина
1S - 1 сом
3S - 3 сома
5S - 5 сома
10S - 10 сома
uCoin