+

Летонија > Прва Република (1922 - 1940)

Година1s2s5s10s20s50s1Ls2Ls5LsГодина
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1939
1s -  -  -  -  -  -  -  - 1938
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1937
1s -  -  -  -  -  -  -  - 1935
1s2s -  -  -  -  -  - 5Ls1932
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Ls1931
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Ls1929
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1928
1s2s -  -  -  -  - 2Ls - 1926
 -  -  -  -  -  -  - 2Ls - 1925
1s -  -  -  -  - 1Ls -  - 1924
1s2s5s10s20s50s -  -  - 1922
Монетарни систем: 1 лат = 100 сантима
1s - 1 сантим
2s - 2 сантима
5s - 5 сантима
10s - 10 сантима
20s - 20 сантима
50s - 50 сантима
1Ls - 1 лат
2Ls - 2 лата
5Ls - 5 лата
uCoin