+

Летонија > Друга Република (Литванија) (1992 - 2013)

Kомплет ковнице
×
Година1s2s5s10s20s50s1Ls2LsГодина
 - 2s5s - 20s50s - 2Ls2009
1s -  - 10s -  - 1Ls - 2008
1s2s5s - 20s50s1Ls - 2007
 - 2s5s -  -  -  -  - 2006
1s -  -  -  -  -  -  - 2005
1s -  -  -  -  -  - 2Ls2003
 - 2s -  -  -  -  -  - 2000
 -  -  -  -  -  -  - 2Ls1999
1s -  -  -  -  -  -  - 1997
1s2s5s10s20s/BrSt
20s/NiBr
50s1Ls2Ls1992
Монетарни систем: 1 лат = 100 сантима
1s - 1 сантим
2s - 2 сантима
5s - 5 сантима
10s - 10 сантима
20s - 20 сантима
50s - 50 сантима
1Ls - 1 лат
2Ls - 2 лата
uCoin