+

Либерија > Република Либерија (1937 - 2015)

Kомплет ковнице
×
Година½c1c2c5c10c25c50c$1$5Година
 -  -  - 5c -  -  -  -  - 2003
 -  -  - 5c - 25c50c -  - 2000
 -  -  -  - 10c - 50c$1 - 1987
 -  -  -  -  -  -  -  - $51985
 - 1c - 5c10c -  -  -  - 1984
 - 1c - 5c10c -  -  -  - 1983
 -  -  -  -  -  -  -  - $51982
 - 1c2c5c10c - 50c$1 - 1978
 - 1c - 5c10c - 50c$1 - 1977
 - 1c - 5c10c - 50c$1 - 1976
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1975
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1974
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1973
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1972
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1971
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1970
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1969
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1968
 -  -  -  - 10c25c50c$1 - 1966
 -  -  -  -  -  -  - $1 - 1962
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1961
 - 1c - 5c10c25c50c -  - 1960
½c1c2c -  -  -  -  -  - 1941
½c1c2c -  -  -  -  -  - 1937
Монетарни систем: 1 долар = 100 центи
½c - ½ цента
1c - 1 цент
2c - 2 цента
5c - 5 центи
10c - 10 центи
25c - 25 центи
50c - 50 центи
$1 - 1 долар
$5 - 5 долара
uCoin