+

Мако > Специјални Административни Регион (1992 - 2015)

Година10a20a50a1$2$5$10$Година
10a -  - 1$ - 5$ - 2010
10a -  - 1$ - 5$ - 2007
10a -  - 1$ - 5$ - 2005
 -  -  - 1$ - 5$ - 2003
10a20a - 1$2$ -  - 1998
 -  -  -  -  -  - 10$1997
10a20a50a -  -  -  - 1993
 -  -  - 1$ - 5$ - 1992
Монетарни систем: 1 патака = 100 авоа
10a - 10 авоса
20a - 20 авоса
50a - 50 авоса
1$ - 1 патака
2$ - 2 патака
5$ - 5 патака
10$ - 10 патака
uCoin