+

Мако > Португалска Прекоморска Провинција (1952 - 1991)

Подврста
8
Година5a10a20a50a1$5$Година
 - 10a -  -  - 5$1988
 - 10a20a50a1$5$1985
 - 10a20a50a1$5$1984
 - 10a20a50a1$5$1983
 - 10a20a50a1$5$1982
 -  -  -  - 1$ - 1980
 -  -  - 50a -  - 1978
 - 10a -  -  -  - 1976
 - 10a -  - 1$ - 1975
 -  -  - 50a -  - 1973
 -  -  - 50a -  - 1972
 -  -  -  -  - 5$1971
 - 10a -  - 1$ - 1968
5a10a -  -  -  - 1967
5a10a - 50a1$5$1952
Монетарни систем: 1 патака = 100 авоа
5a - 5 авоса
10a - 10 авоса
20a - 20 авоса
50a - 50 авоса
1$ - 1 патака
5$ - 5 патака
uCoin