+

Македонија > Република Македонија (1992 - 2018)

Подврста
Разврставање: Година
Година50d1D2D5D10D50DГодина
 -  -  -  - 10D - 2017
 - 1D -  -  -  - 2016
 - 1D2D -  -  - 2014
 - 1D2D5D10D50D2008
 - 1D2D5D -  - 2006
 - 1D2D5D -  - 2001
 - 1D -  -  -  - 2000
 - 1D -  -  -  - 1997
50d1D2D5D -  - 1993
Монетарни систем: 1 денар = 100 дениа
50d - 50 дениа
1D - 1 денар
2D - 2 денара
5D - 5 денара
10D - 10 денара
50D - 50 денара
uCoin