+

Маурицијус > Краљ Џорџ VI (1937 - 1952)

Подврста
2
Година10¢¼₨½₨1₨Година
 - 10¢ -  -  - 1952
 -  -  -  - ¼₨½₨1₨1951
 -  -  -  - ¼₨½₨1₨1950
 -  -  -  -  - 1949
 - 10¢ -  -  - 1947
 -  - ¼₨½₨ - 1946
 -  -  -  - 1945
 -  -  -  - 1944
 -  -  -  -  - 1943
 -  -  -  -  -  - 1942
 -  -  -  - ¼₨ - 1₨1938
Монетарни систем: 1 рупија = 100 центи
 - 1 цент
 - 2 цента
 - 5 центи
10¢ - 10 центи
¼₨ - ¼ рупија
½₨ - ½ рупија
1₨ - 1 рупија
uCoin