+

Мексико > Republic of Mexico (peso) (1863 - 1905)

Подврста
908
Година10¢20¢25¢50¢$1Година
 - 10¢20¢ -  - $11905
 - 10¢20¢ -  - $11904
 - 10¢20¢ -  - $11903
 - 10¢20¢ -  - $11902
 - 10¢20¢ -  - $11901
 - 10¢20¢ -  - $11900
 - 10¢20¢ -  - $11899
 - 10¢20¢ -  - $11898
 - 10¢ -  -  -  - 1897
 - 10¢ -  -  -  - 1896
 - 10¢ -  - 50¢ - 1895
 - 10¢ -  - 50¢ - 1894
 - 10¢ -  -  -  - 1893
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1892
 - 10¢ -  -  -  - 1891
 - 10¢ - 25¢ -  - 1890
 - 10¢ - 25¢ -  - 1889
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1888
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1887
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1886
 -  -  - 10¢ - 25¢50¢ - 1885
 -  -  - 10¢ - 25¢50¢ - 1884
10¢ - 25¢50¢ - 1883
10¢ - 25¢50¢ - 1882
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1881
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1880
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1879
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1878
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1877
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1876
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1875
 - 10¢ - 25¢50¢ - 1874
 - 10¢ - 25¢50¢$11873
 - 10¢ - 25¢50¢$11872
 - 10¢ - 25¢50¢$11871
 - 5¢/o
5¢/r
10¢/o
10¢/r
 - 25¢50¢$11870
 - 5¢/c
5¢/o
5¢/r
10¢/c
10¢/o
10¢/r
 - 25¢50¢$11869
 -  - 5¢/c
5¢/w
10¢/c
10¢/w
 -  -  -  - 1868
 -  - 10¢ -  -  -  - 1867
 - 10¢ -  -  -  - 1863
Монетарни систем: 1 пезо = 100 центи
 - 1 цент
 - 2 цента
 - 5 центи
10¢ - 10 центи
20¢ - 20 центи
25¢ - 25 центи
50¢ - 50 центи
$1 - 1 позо
uCoin