+

Холандија > Краљица Беатрикс (1982 - 2001)

Kомплет ковнице
×
Година5c10c25с1G2½G5GГодина
5c10c25с1G2½G5G2001
5c10c25с1G2½G5G2000
5c10c25с1G2½G5G1999
5c10c25с1G2½G5G1998
5c10c25с1G2½G5G1997
5c10c25с1G2½G5G1996
5c10c25с1G2½G5G1995
5c10c25с1G2½G5G1994
5c10c25с1G2½G5G1993
5c10c25с1G2½G5G1992
5c10c25с1G2½G5G1991
5c10c25с1G2½G5G1990
5c10c25с1G2½G5G1989
5c10c25с1G2½G5G1988
5c10c25с1G2½G - 1987
5c10c25с1G2½G - 1986
5c10c25с1G2½G - 1985
5c10c25с1G2½G - 1984
5c10c25с1G2½G - 1983
5c10c25с1G2½G - 1982
Монетарни систем: 1 гулден = 100 центи
5c - 5 центи
10c - 10 центи
25с - 25 центи
1G - 1 гулден
2½G - 2½ гулдена
5G - 5 гулдена
uCoin