+

Холандски Антили > Краљица Јулиана (1952 - 1980)

Подврста
10
Година1c2½c5c10c1/10G25c¼G1G2½GГодина
1c2½c5c10c - 25c - 1G2½G1980
1c2½c5c10c - 25c - 1G2½G1979
1c2½c5c10c - 25c - 1G2½G1978
1c2½c5c10c - 25c -  -  - 1977
1c2½c5c10c - 25c -  -  - 1976
1c2½c5c10c - 25c -  -  - 1975
1c2½c5c10c -  -  -  -  - 1974
1c2½c -  -  -  -  -  -  - 1973
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1972
1c2½c5c10c - 25c - 1G - 1971
1c/CoA
1c/lion
2½c5c10c1/10G25c¼G1G/Ag
1G/Ni
 - 1970
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1968
1c - 5c -  -  - ¼G -  - 1967
 -  -  -  - 1/10G -  -  -  - 1966
1c2½c5c -  -  - ¼G -  - 1965
 -  -  -  -  -  -  - 1G2½G1964
1c - 5c - 1/10G - ¼G1G - 1963
 -  - 5c - 1/10G - ¼G -  - 1962
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1961
1c -  -  - 1/10G - ¼G -  - 1960
1c2½c -  - 1/10G -  -  -  - 1959
1c - 5c - 1/10G - ¼G -  - 1957
 - 2½c -  - 1/10G - ¼G -  - 1956
1c -  -  - 1/10G - ¼G -  - 1954
1c -  -  -  -  -  - 1G - 1952
Монетарни систем: 1 гулден = 100 центи
1c - 1 цент
2½c - 2½ цента
5c - 5 центи
10c - 10 центи
25c - 25 центи
1/10G - 1/10 гулдена
¼G - ¼ гулдена
1G - 1 гулден
2½G - 2½ гулдена
uCoin