+

Норвешка > Краљ Олав V (1958 - 1991)

Подврста
8
Kомплет ковнице
×
Година1o2o5o10o25o50o1KR5KR10KRГодина
 -  -  - 10o - 50o1KR - 10KR1991
 -  -  - 10o - 50o1KR - 10KR1990
 -  -  - 10o - 50o1KR - 10KR1989
 -  -  - 10o - 50o1KR5KR10KR1988
 -  -  - 10o - 50o1KR5KR10KR1987
 -  -  - 10o - 50o1KR - 10KR1986
 -  -  - 10o - 50o1KR5KR10KR1985
 -  -  - 10o - 50o1KR5KR10KR1984
 -  -  - 10o - 50o1KR5KR10KR1983
 -  - 5o10o25o50o1KR5KR - 1982
 -  - 5o10o25o50o1KR5KR - 1981
 -  - 5o10o25o50o1KR5KR - 1980
 -  - 5o10o25o50o1KR5KR - 1979
 -  - 5o10o25o50o1KR5KR - 1978
 -  - 5o10o25o50o1KR5KR - 1977
 -  - 5o10o25o50o1KR5KR - 1976
 -  - 5o10o25o50o1KR5KR - 1975
 -  - 5o10o25o50o1KR5KR - 1974
 -  - 5o/new
5o/old
10o25o50o1KR5KR - 1973
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1972
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1971
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1970
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1969
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1968
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1967
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1966
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1965
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1964
1o2o5o10o25o50o1KR5KR - 1963
1o2o5o10o25o50o1KR -  - 1962
1o2o5o10o25o50o1KR -  - 1961
1o2o5o10o25o50o1KR -  - 1960
1o2o5o10o25o50o1KR -  - 1959
1o2o5o10o25o50o1KR -  - 1958
Монетарни систем: 1 круна = 100 ора
1o - 1 ора
2o - 2 оре
5o - 5 ора
10o - 10 ора
25o - 25 ора
50o - 50 ора
1KR - 1 круна
5KR - 5 круна
10KR - 10 круна
uCoin