+

Оман > Султанат Муската и Омана (1894 - 1970)

Година1/12a¼a2b3b5b10b20b25b50b100b½R1RГодина
 -  - 2b - 5b10b - 25b50b100b -  - ١٣٩٠١٣٩٠
 -  -  -  - 5b -  -  -  -  - ½R - ١٣٨١١٣٨١
 -  -  - 3b -  -  -  -  -  - ½R - ١٣٨٠١٣٨٠
 -  -  - 3b -  -  -  -  -  -  - 1R١٣٧٨١٣٧٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½R - ١٣٦٧١٣٦٧
 -  - 2b - 5b - 20b -  -  -  -  - ١٣٦٥١٣٦٥
 -  -  -  -  - 10b20b - 50b -  -  - ١٣٥٩١٣٥٩
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٨١٣١٨
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٦١٣١٦
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٥١٣١٥
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٣١٣١٣
 - ¼a/n
¼a/o
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٢١٣١٢
1/12a¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١١١٣١١
Монетарни систем: 1 риал = 50 ана = 200 баиса
2b - 2 баиса
3b - 3 баиса
5b - 5 баиса
10b - 10 баиса
20b - 20 баиса
25b - 25 баиса
50b - 50 баиса
100b - 100 баиса
1/12a - 1/12 ана
¼a - ¼ ана
½R - ½ риала
1R - 1 риал
uCoin