+

Парагвај > Република Парагвај (1870 - 1943)

Подврста
3
Година1c2c4c5c10c20c50c$1$2$5$10Година
 -  -  -  -  -  -  -  -  - $5$101939
 -  -  -  -  -  - 50c$1$2 -  - 1938
 -  -  -  -  -  - 50c$1$2 -  - 1925
 -  -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1908
 -  -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1903
 -  -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1900
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  - 1889
1c2c4c -  -  -  -  -  -  -  - 1870
Монетарни систем: 1 пезо = 100 центи
1c - 1 цент
2c - 2 цента
4c - 4 центи
5c - 5 центи
10c - 10 центи
20c - 20 центи
50c - 50 центи
$1 - 1 позо
$2 - 2 пезоа
$5 - 5 пезоа
$10 - 10 пезоа
uCoin