+

Португалски Тимор > Ескудо (1958 - 1976)

Година
Година10c20c30c50c60c$1$2.5$3$5$6$10Година
 - 20c - 50c - $1$2.5 - $5 - $101970
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $101964
10c - 30c - 60c$1 - $3 - $6 - 1958
Монетарни систем: 1 ескудо = 100 центи
10c - 10 центи
20c - 20 центи
30c - 30 центи
50c - 50 центи
60c - 60 центи
$1 - 1 ескудо
$2.5 - 2.5 ескудоа
$3 - 3 ескудоа
$5 - 5 ескудоа
$6 - 6 ескудоа
$10 - 10 ескудоа
uCoin