+

Катар > Држава Катар (1972 - 2016)

Година1d5d10d25d50dГодина
1d5d10d25d50d٢٠١٦٢٠١٦
1d5d10d25d50d٢٠١٢٢٠١٢
1d -  - 25d/CuNi
25d/St
50d/CuNi
50d/St
٢٠٠٨٢٠٠٨
 - 5d10d25d50d٢٠٠٦٢٠٠٦
 -  -  - 25d50d٢٠٠٣٢٠٠٣
 -  -  - 25d50d٢٠٠٠٢٠٠٠
 -  -  - 25d50d١٩٩٨١٩٩٨
 -  -  - 25d50d١٩٩٣١٩٩٣
 -  -  - 25d50d١٩٩٠١٩٩٠
 -  -  - 25d50d١٩٨٧١٩٨٧
 -  -  - 25d50d١٩٨١١٩٨١
 - 5d -  - 50d١٩٧٨١٩٧٨
 -  -  - 25d - ١٩٧٦١٩٧٦
1d5d10d25d50d١٩٧٣١٩٧٣
 -  - 10d -  - ١٩٧٢١٩٧٢
Монетарни систем: 1 ријал = 100 дирхама
1d - 1 дирхам
5d - 5 дирхама
10d - 10 дирхама
25d - 25 дирхама
50d - 50 дирхама
uCoin