+

Родезија > Фунта (1964 - 1969)

Година
Година3d6d1/-2/-2/6Година
3d -  -  -  - 1968
 - 6d1/-2/-2/61964
Монетарни систем: 1 фунта = 20 шилинга = 240 пенија
3d - 3 пенија
6d - 6 пенија
1/- - 1 шилинг
2/- - 2 шилинга
2/6 - 2½ шилинга
uCoin