+

Русија > Руска Федерација (1997 - 2019)

Подврста
×
Kомплет ковнице
×
Година1k5k10k50k1R2R5R10RГодина
 -  -  -  - 1R - 5R10R2019
 -  -  -  - 1R2R5R10R2018
1k5k -  - 1R2R5R10R2017
 -  -  -  - 1R2R5R10R2016
 -  - 10k50k1R2R5R10R2015
1k5k10k50k1R2R5R - 2014
 -  - 10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R (M)
1R (SP)
2R (M)
2R (SP)
5R (M)
5R (SP)
10R2013
 -  - 10k50k1R2R5R10R2012
 -  - 10k50k1R2R5R10R2011
 -  - 10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R (M)
1R (SP)
2R (M)
2R (SP)
5R (M)
5R (SP)
10R (M)
10R (SP)
2010
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R/CuNi (M)
1R/CuNi (SP)1R/St (M)
1R/St (SP)
2R/CuNi (M)
2R/CuNi (SP)2R/St (M)
2R/St (SP)
5R/CuNi (M)
5R/CuNi (SP)5R/St (M)
5R/St (SP)
10R2009
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R (M)
1R (SP)
2R (M)
2R (SP)
5R (M)
5R (SP)
 - 2008
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R (M)
1R (SP)
2R (M)
2R (SP)
 -  - 2007
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k/Br (M)
10k/Br (SP)10k/St (M)
10k/St (SP)
50k/Br (M)
50k/Br (SP)50k/St (M)
50k/St (SP)
1R (M)
1R (SP)
2R (M)
2R (SP)
 -  - 2006
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R (M)
1R (SP)
 -  -  - 2005
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
 -  -  -  - 2004
1k (M)
1k (SP)
5k
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R2R5R - 2003
1k (M)
1k (SP)
5k
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R (M)
1R (SP)
2R (M)
2R (SP)
5R (M)
5R (SP)
 - 2002
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k1R2R -  - 2001
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
 -  -  -  -  - 2000
1k (M)
1k (SP)
 - 10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R (M)
1R (SP)
2R (M)
2R (SP)
5R - 1999
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R (M)
1R (SP)
2R (M)
2R (SP)
5R (M)
5R (SP)
 - 1998
1k (M)
1k (SP)
5k (M)
5k (SP)
10k (M)
10k (SP)
50k (M)
50k (SP)
1R (M)
1R (SP)
2R (M)
2R (SP)
5R (M)
5R (SP)
 - 1997
Монетарни систем: 1 рубља = 100 копељки
1k - 1 копељка
5k - 5 копељки
10k - 10 копељки
50k - 50 копељки
1R - 1 рубља
2R - 2 рубље
5R - 5 рубљи
10R - 10 рубљи
uCoin