+

Русија > Цар Николај I (1826 - 1855)

Подврста
240
Година¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R3R5RГодина
¼k½k1k -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1855
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1854
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1853
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1852
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1851
¼k½k1k2k3k5k/Ag
5k/Cu
10k20k25k50k1R - 5R1850
 -  -  -  -  - 5k10k20k25k50k1R - 5R1849
 - ½k - 2k3k5k10k20k25k50k1R - 5R1848
 - ½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R - 5R1847
¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R - 5R1846
¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R3R5R1845
¼k½k1k2k3k5k10k - 25k50k1R3R5R1844
¼k½k1k2k3k5k10k -  - 50k1R3R5R1843
¼k½k1k2k3k5k10k -  - 50k1R3R5R1842
¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R3R5R1841
¼k½k1k2k3k5k10k20k25k50k1R - 5R1840
¼k½k1k/new
1k/old
2k/new
2k/old
3k5k10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R - 5R1839
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1838
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1837
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1836
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1835
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1834
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1833
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1832
 -  - 1k2k - 5k/Ag
5k/Cu
10k/Ag
10k/Cu
20k25k50k1R3R5R1831
 -  - 1k2k - 5k10k20k25k50k1R3R5R1830
 -  - 1k2k - 5k10k20k25k50k1R3R5R1829
 - ½k1k2k - 5k10k20k25k50k1R3R5R1828
 - ½k1k2k - 5k10k20k25k50k1R -  - 1827
 -  - 1k2k - 5k/new
5k/old
10k/new
10k/old
20k/new
20k/old
 - 50k/new
50k/old
1R/new
1R/old
 - 5R1826
Монетарни систем: 1 рубља = 100 копељки
¼k - 1 polushka
½k - 1 denga
½k - 1 denezhka
¼k - ¼ копељке
½k - ½ копељке
1k - 1 копељка
2k - 2 копељке
3k - 3 копељке
5k - 5 копељки
10k - 10 копељки
20k - 20 копељки
25k - 20 копељки
50k - 1 poltina
1R - 1 рубља
3R - 3 рубље
5R - 5 рубљи
uCoin