+

Сао Томе и Принципе > Добра (1977 - 2017)

Година
Година10c20c50c1D2D5D10D20D50D100D250D500D1000D2000DГодина
10c20c50c1D2D -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100D250D500D1000D2000D1997
 -  -  -  -  -  - 10D - 50D -  -  -  -  - 1990
 -  - 50c1D2D5D10D20D -  -  -  -  -  - 1977
Монетарни систем: 1 добар = 100 центи
10c - 10 центи
20c - 20 центи
50c - 50 центи
1D - 1 добра
2D - 2 добра
5D - 5 добра
10D - 10 добра
20D - 20 добра
50D - 50 добра
100D - 100 добра
250D - 250 добра
500D - 500 добра
1000D - 1000 добра
2000D - 2000 добра
uCoin