+

Саудијска Арабија > Краљевина Саудијска Арабија (1960 - 2016)

Kомплет ковнице
×
Година1h5h10h25h50h100h1R2RГодина
1h5h10h25h50h - 1R2R١٤٣٨١٤٣٨
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣٦١٤٣٦
 -  -  - 25h -  -  -  - ١٤٣٥١٤٣٥
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣٤١٤٣٤
 -  -  - 25h -  -  -  - ١٤٣٣١٤٣٣
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣١١٤٣١
 - 5h10h25h -  -  -  - ١٤٣٠١٤٣٠
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٤٢٩١٤٢٩
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٢٨١٤٢٨
 - 5h10h25h50h100h -  - ١٤٢٧١٤٢٧
 -  - 10h25h50h -  -  - ١٤٢٣١٤٢٣
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٤١٩١٤١٩
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٤١٤١٤١٤
 - 5h10h25h50h100h -  - ١٤٠٨١٤٠٨
 - 5h10h25h50h100h -  - ١٤٠٠١٤٠٠
1h5h10h25h50h -  -  - ١٣٩٧١٣٩٧
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٣٩٦١٣٩٦
 - 5h10h25h/2x1
25h/2x2
50h -  -  - ١٣٩٢١٣٩٢
1h -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٣١٣٨٣
Монетарни систем: 1 ријал = 100 халалса
1h - 1 халала
5h - 5 халала
10h - 10 халала
25h - 25 халала
50h - 50 халала
100h - 100 халала
1R - 1 риал
2R - 2 риала
uCoin