+

Шпанија > Друга Република (1931 - 1939)

Подврста
4
Година
Година5c25c50c1₧Година
 - 25c -  - 1938
5c25c50c1₧1937
 - 25c -  - 1934
 -  -  - 1₧1933
Монетарни систем: 1 пезета = 100 центи
5c - 5 центи
25c - 25 центи
50c - 50 центи
1₧ - 1 пезета
uCoin